Steeds minder voorstanders voor groei Nederlandse luchtvaart

De laatste twee jaar staan steeds minder Nederlanders achter de wens van de luchtvaart om meer te gaan vliegen. Nu is 14 procent van de Nederlandse bevolking een voorstander van het invoeren van meer vluchten, twee jaar geleden was dit nog 35 procent.

Ook zijn nu steeds meer mensen voor een krimp van de luchtvaart. In 2018 wilde een kwart van de Nederlanders dat er minder gevlogen werd, nu is dat bijna de helft van de bevolking. De negatieve impact van de luchtvaart op het milieu wordt door tegenstanders van de groei als voornaamste reden genoemd. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Motivaction, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie werkt aan de Luchtvaartnota, de langetermijnvisie op luchtvaart voor de komende dertig jaar. De resultaten van het onderzoek worden onder meer gebruikt om besluiten te maken over het verduurzamen van de luchtvaart.

Lees gauw verder op de volgende pagina.