Planbureaus: schrap ‘anderhalvemetersamenleving’ en ‘nieuw normaal’

Als het aan drie vooraanstaande planbureaus ligt, moeten Nederlandse politici zo snel mogelijk stoppen met termen als ‘anderhalvemetersamenleving’ en ‘nieuw normaal’. Het zijn woorden die impliceren dat veranderingen die worden doorgevoerd omwille van het coronavirus permanent zijn, terwijl deze echt strikt tijdelijk worden geïmplimenteerd en dienen te worden nageleefd.

Nederlandse politici onder wie premier Rutte beschadigen de Nederlandse samenleving door zo vaak termen als ‘anderhalvemetersamenleving’ en ‘nieuw normaal’ (en varianten) in de mond te nemen. Dat is de impliciete boodschap van het SCP, het PBL en het CPB in een gezamenlijk statement. De drie planbureaus, die met belastinggeld worden betaald en gelden als belangrijke adviseurs van het kabinet, vinden de begrippen buitengewoon schadelijk en zetten daarnaast de samenleving op het verkeerde been.

Liever richt het overheidsbeleid zich op het herstellen van de maatschappij met een solide toekomstvisie, aldus de planbureaus, dan dat er mist wordt opgeworpen door termen die suggereren dat tijdelijke coronamaatregelen de Nederlandse samenleving permanent veranderen. Ze schrijven:

“Het kabinet moet niet vasthouden aan termen als de ‘anderhalvemetersamenleving’, vinden planbureaus SCP, CPB en PBL, die voor een advies samenwerkten met het RIVM. Volgens de planbureaus, die voor het eerst een gezamenlijk advies uitbrengen, suggereren dergelijke termen dat tijdelijke maatregelen een permanent karakter krijgen.

Bovendien moet het beleid volgens de planbureaus naast bescherming tegen besmetting straks ook gebaseerd zijn op langetermijndoelen voor de economie, leefomgeving en samenleving. Ze adviseren daarom de nadruk niet op de korte termijn te leggen, “maar op een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving”.”

Het rapport kan gelezen worden als een tik op de vingers van Mark Rutte, het kabinet en het OMT. Maurice de Hond – al tijden criticaster van het in zijn ogen op misvattingen gebaseerde coronabeleid van de regering – was er in ieder geval als de kippen bij om z’n bewondering uit te brengen voor het statement. “Kijk eens aan: Planbureaus laten de term 1,5 meter samenleving en nieuw normaal los…”, aldus de opiniepeiler: “Dat zou al vandaag direct zonder gevaar kunnen, met minder schade voor economie en samenleving plus beter voor de volksgezondheid.”