Het kabinet trekt miljarden uit om KLM te redden, maar laat ziekenhuizen failliet gaan. Zegt kritische Lilian Marijnissen van de SP

Dat het kabinet het noodlijdende KLM met miljarden euro’s door de coronacrisis wil helpen, heeft de zegen van de regeringspartijen én van sommige oppositiepartijen. Maar het is cruciaal dat het kabinet daarvoor wat terugvraagt, vinden vriend en vijand.

De plannen van het kabinet zijn „een opluchting voor heel veel KLM’ers”, denkt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Maar „net zo belangrijk” is dat de luchtvaartmaatschappij daarvoor moet vergroenen en minder overlastgevende nachtvluchten uitvoert. Eppo Bruins van coalitiepartner ChristenUnie onderstreept ook „dat staatssteun altijd met voorwaarden komt” en omarmt de eisen die het kabinet stelt. Frankrijk moet op zijn beurt wel net zulke voorwaarden stellen aan de redding van de Franse poot van het bedrijf, vindt Bruins.

Coalitiegenoot CDA vindt het eveneens „goed dat voorwaarden worden gesteld” en noemt die „fair.” Al is de partij van verantwoordelijk minister Wopke Hoekstra vooral blij dat het kabinet „alles op alles zet” voor deze „vitale pijler van onze economie.”

Blauw debat

De PvdA erkent dat KLM belangrijk is voor economie en banen, maar wil gauw in debat met het kabinet over „strenge voorwaarden.” Naast de eisen die het kabinet stelt, moet KLM volgens Kamerlid Henk Nijboer zo min mogelijk mensen ontslaan en zouden het bedrijf en zijn personeel netter belasting moeten betalen.

GroenLinks is wel ingenomen met de „duidelijke voorwaarden” die het kabinet al stelt. Maar die moeten wel „snel concreet en afrekenbaar worden”, zegt Kamerlid Suzanne Kröger.

’Ziekenhuizen in de steek gelaten’

De SP en de Partij voor de Dieren kiezen een scherpere toon. Het kabinet trekt wel „miljarden uit om KLM te redden”, maar laat „ziekenhuizen failliet gaan”, zegt Lilian Marijnissen. Ze wil de vliegmaatschappij alleen uit de brand helpen als het Rijk „meer zeggenschap” krijgt.

De PvdD is tegen het reddingsplan zolang er „geen garanties zijn over de voorwaarden.” De luchtvaart heeft volgens Kamerlid Lammert van Raan „inmiddels het nadeel van de twijfel opgebouwd.” Bovendien is „forse krimp onvermijdelijk.”