Helft van de Nederlanders geschrokken van opleving coronavirus

De helft van de Nederlandse bevolking is ervan geschrokken dat het coronavirus opnieuw opleeft. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van Editie NL. Het aantal besmettingen in Nederland loopt al dagen op en dat vinden vooral ouderen zorgwekkend.

Het aantal vastgestelde besmettingen is afgelopen week bijna verdubbeld ten opzichte van vorige week. Het RIVM noemt de toename ‘zorgelijk’. Uit onderzoek van DVJ Insights, uitgevoerd in opdracht van Editie NL, blijkt dat Nederland verdeeld is.

Regels naleven

51 procent zegt geschrokken te zijn van de nieuwe opleving. Dat percentage is onder de 65-plussers iets hoger: in die leeftijdscategorie zegt 61 procent geschrokken te zijn.

Ook over het naleven van de regels heerst verdeeldheid. Ongeveer de helft van de mensen geeft aan de regels nog even strikt na te leven.

Jongeren (18-34) hebben de teugels het meest laten vieren. Zo zegt 53 procent een beetje losser met de regels om te gaan, en 14 procent zelfs veel losser. Twee derde van de ondervraagden vindt dat de regels in Nederland weer strenger moeten worden.

Voorzichtiger

De nieuwe uitbraken zijn voor veel mensen, en met name ouderen, reden om weer wat voorzichtiger te worden. 61 procent zegt dat de nieuwe uitbraken aanleiding zijn om gedrag aan te passen. Onder de ouderen is dat zelfs 76 procent. De ouderen storen zich ook het meest aan mensen die de regels minder strikt naleven.

Bijna 90 procent van de ondervraagden denkt dat jongeren minder voorzichtig zijn en de helft begrijpt dat ook wel.

Anders geraakt

Deze verschillen tussen jongeren en ouderen zijn goed te verklaren volgens Gijs Coppens, psycholoog bij OpenUp. “De ene groep wordt anders geraakt dan de andere groep”, zegt hij tegen Editie NL. “Je ziet dat de jongere generatie toch hard is geraakt door de maatregelen, daar is ook de meeste werkloosheid, maar ze lopen minder risico om ziek te worden.”

“Ik kan me goed voorstellen dat jongeren toch zoiets hebben van: ho eens even, ik kan al een tijd niet naar college, ik ben mijn baan kwijt, ik ga niet ook nog mijn vrijdagmiddag borrel opgegeven terwijl ik weinig risico loop.”

Dat veel mensen de teugels hebben laten vieren, kan volgens Coppens door verschillende dingen komen. “We hebben heel wat ingeleverd en willen daar ook van bijkomen. Maar het kan ook zijn dat mensen denken: er komt misschien weer iets aan, dus nu pakken wat je pakken kan.”

Iedereen meekrijgen

Als de regels weer strenger zouden worden, is het volgens hem moeilijk om iedereen daar weer in mee te krijgen. “De overheid kan het verplichten, maar het liefst heb je dat mensen zelf gemotiveerd zijn om het goede gedrag te vertonen. In maart snapten we dat met z’n allen.”

Dat is nu wel anders. “Willen we ons allen zo aanpassen, dan is daar wel een ernstige ramp voor nodig. Als dat niet zo ernstig is, dan is het maar de vraag of je iedereen weer mee krijgt.”

De steekproef voor dit onderzoek bestaat uit ruim 500 mensen. Dit aantal is groot genoeg voor betrouwbare resultaten.

Er is daarnaast gebruik gemaakt van een representatieve steekproef op geslacht en leeftijd, opleidingsniveau en regio.

Op basis van deze methode van steekproeftrekking kunnen we stellen dat de uitkomsten de mening van Nederland representeren, zoals deze was op het moment van meten.
Bron: DVJ Insights