Forum voor Democratie: dit zijn de vier redenen waarom we TEGEN de corona-spoedwet gaan stemmen!

Binnenkort zal de Tweede Kamer een spoedwet behandelen waarmee het kabinet wettelijke fundering wil geven voor het coronabeleid. Maar critici vinden dat de wet véél te diep ingrijpt op de grondrechten van de Nederlandse burger. Forum voor Democratie heeft in ieder geval vier redenen gevonden om de wet weg te stemmen.

Als het aan premier Rutte en minister Hugo de Jonge ligt, krijgt Nederland op 1 juli een spoedwet waarmee belangrijke Nederlandse grondrechten tijdelijk worden uitgeschakeld – zogezegd om het coronavirus te bestrijden. Niet alleen bij de oppositie is er gemor, maar ook bij de coalitie. Zowel de ChristenUnie als D66 zijn er geen uitgesproken fan van. Vandaag heeft ook de Raad van State intense kritiek geleverd op het wetsontwerp. De wet maakt niet duidelijk waarom het zo diep moet ingrijpen op de belangrijkste grondrechten van Nederlandse burgers, en adviseert de wet nog even grondig te verbouwen.

Oppositiepartij Forum voor Democratie kondigt alvast aan om de wet weg te stemmen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Kamer de wet inhoudelijk zal behandelen, maar FVD heeft echter genoeg gehoord en identificeert vier punten op basis waarvan deze wet dient te verdwijnen. Een korte opsomming geeft het standpunt van de partij aan:

“⛔ Schakelt grondrechten uit
⛔ Zet de Tweede Kamer buitenspel
⛔ Is niet zo tijdelijk als het lijkt
⛔ Maakt de asociale 1,5-meter wettelijk verplicht”

En dus: “FVD zal TEGEN de Spoedwet stemmen!”